Tydskriftemaatskappy (’n divisie van Bybel-Media)
 
Hierdie afdeling versorg die volgende:
  • Kerkbode (www.kerkbode.co.za) – amptelike koerant van die NG Kerk.
  • LIG (www.lig.co.za) – maandelikse gesinstydskrif vir elke Christen.
  • Jaarboek van die NG Kerkfamilie – samesteller: mnr Mario Small, tel 021 864 8265, faks 021 864 8242, e-pos mario@bmedia.co.za